Jiří Lauscher, drawings of a model of the Erdbunker houses in the Terezín Ghetto, including a report

Metadata

Jiří Lauscher briefly describes the technical parameters of the rooms in the Terezín Ghetto and attaches a drawing as an example.

zoom_in
5

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Prague, on November 15th, 1945

DOCUMENTATION CAMPAIGN

Jewish Agency for Palestine.

EZRA COMMITTEE FOR THE CSR

Prague V., Josefovská 7. tel. 620-02

Statistics on the rooms

Preferential better housing (children’s rooms, etc.)

Number of inhabitants: 12

Size: 6 x 4 m … 34 sq. m. i.e. 2 sq. m. per person (theoretically) after subtracting the furniture, sized 10.7 sq. m., the actual residential area per person is … 1.1 sq. m.

space: 6 x 4 x 3.20 m … 76.8 m3 (theoretically), after subtracting the furniture, sized about 4.8 m3, the actual space is 72 m3 for 12 peopleor 6 m3 per person for 12 hours for 1 person and for 1 hour ….. 0.5 m3 of air!

Due to insufficient supplies of coal, the windows often remained closed.

Modeller:

Jiří Lauscher

Documentation Campaign: Scheck

insert_drive_file
Text from page2

16. XI. 1945

Alex Schmiedt

insert_drive_file
Text from page3

Statement

Written with Mr. Jiří Lauscher, born 15. 9. 1901 in Theresienstadt, residing in Prague VII., Heřmanova 43, Jewish nationality, profession private civil servant, former prisoner of the Theresienstadt - ghetto concentr. camp.

I am handing over various applied - art articles modeled on the originals that were manufactured in Theresienstadt as gifts. I have created a large number of these articles for the documentation campaign.

Signature:

Jiří Lauscher

Statement accepted by:

Helena Schicková

Signature of witnesses: Dita Saxlová

Berta Gerzonová

On behalf of the documentation campaign:

Scheck

On behalf of the archive:

Alex. Schmiedt

19. 10. 1945

insert_drive_file
Text from page4

Model of a Theresienstadt room at an exact scale of 1:10. The room shows preferential housing, for example for youths if they weren’t placed in houses.

Model of housing in the Erdbunker at a scale of 1:20. The roof has been simplified because at this size the details wouldn’t be seen. The sketch depicts the actual building. It was not produced in a workshop. The models have been created with primitive tools.

insert_drive_file
Text from page5

1 Note 1 : [single page with the Erdbunker sketch]

insert_drive_file
Text from page1

Praha, dne 15. listopadu 1945

DOKUMENTAČNÍ AKCE

Jewish Agency for Palestine

EZRA KOMITÉT PRO ČSR

Praha V., Josefovská 7. tel. 620-02

Statistické údaje k pokoji

Přednostní lepší ubytování (dětské pokoje atd.)

počet ubytovaných: 12

rozměry: 6 x 4 m … 34 m2 t.j. 2 m2 na 1 osobu (teoreticky) po odečtení inventáře v rozměru 10.7 m2 zbývá fakticky obytná plocha na 1 osobu … 1.1 m2

prostor: 6 x 4 x 3.20 m … 76.8 m3 (teoreticky)po odečtení obsahu inventáře asi 4.8 m3 zbývá faktický prostor 72 m3 pro 12 osobčili 6 m3 pro 1 osobu na 12 hodin na 1 osobu a na 1 hodinu ….. 0.5 m3 vzduchu!

vzhledem k nedostatečnému zásobování uhlím bývala okna většinou zavřena.

Modelář:

Jiří Lauscher

Dokumentační akce: Scheck

insert_drive_file
Text from page2

16. XI. 1945

Alex Schmiedt

insert_drive_file
Text from page3

Protokol

sepsaný s panem Jiřím Lauscherem, nar. 15. 9. 1901 v Terezíně, bytem v Praze VII., Heřmanova 43, národnosti židovské, povoláním soukromý úředník, bývalým vězněm z koncentr. tábora Terezín - ghetto.

Předávám různé umělecko - průmyslové výrobky, jejichž unikáty byly vyrobeny v Terezíně jako dárkové předměty. Podle těchto vzorů vyrobil jsem větší počet předmětů pro dokumentační akci akci.

Podpis:

Jiří Lauscher

Protokol přijal:

Helena Schicková

Podpis svědků: Dita Saxlová

Berta Gerzonová

Za dokumentační akci přijal:

Scheck

Za archiv:

Alex. Schmiedt

19. 10. 1945

insert_drive_file
Text from page4

Modely terezínského pokoje jsou v přesném měřítku 1:10. Pokoj představuje ubytování přednostní např. pro mládež, pokud nebyli umístěni v domovech.

Modely obydlí Erdbunkeru jsou v měřítku 1:20. Stavba střechy je zjednodušena, neboť se v této velikosti špatně provádí do podrobnosti. Náčrtek znázorňuje skutečnou konstrukci. Práce není dílenská, nýbrž modely jsou zhotoveny primitivními pomůckami.

insert_drive_file
Text from page5

1 Note 1 : [samostatný list nákresu Erdbunkeru]

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
The archive records from the Terezín ghetto (24 November 1941 – 8 May 1945, and from the period after the liberation) are preserved only in fragments. Only a portion of the documents in the collection are connected with the official activities of the Terezín Council of Elders and with the various departments and sections of its self-government. The first group of documents comprise a relatively diverse range of maps, plans and drawings of the ghetto, the surrounding area, the housing blocks a...