Dorit Ternerová, on the exhumation in the town of Teplá (protocol no. 12)

Metadata

Dorit Ternerová describes in detail the exhumation of the victims of the death marches she has witnessed in the town of Teplá.

zoom_in
2

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page20

Statement no. 12

Dorit Ternerová:

Exhumation in the Town of Teplá

Town of Teplá, August 28th, 1945

insert_drive_file
Text from page21

Statement

on the exhumation in the town of Teplá, written with Dorit Ternerová, born 28. 9. 1925, residing in Prague XII, Lucemburská 1., who was present during the exhumation.

On July 28th, 1945, at about 8:30 in the morning, the exhumation in the town of Teplá began. Present were Czech officials, two Americans, and two doctors from Mar. Lázně, and one doctor's assistant.

These are the names of the German prisoners who buried the dead bodies:

Frant. Pauer, Alexander Wagner, Jan Schmidt, Frant. Rikauer, Arnošt Meier, Hugo Langhans, Frant. Koch, Franz Kroy, builder in Klášter Teplá, who ordered the burial of the corpses in this location, Ferdinand Deutsch, Jan Schwende – coach driver, Herman Paulmann, former regional commander in the town of Teplá, Vilém Schubert, former policeman in the town of Teplá.

The prisoners placed the unearthed bodies onto the tables and the doctors conducted an exhumation. They tried to find out whether there were any injuries on the bodies and searched their pockets. In the pockets of one woman, they found a Premienscheine from the concentration camp in Flossenbürg. Almost all of the dead bodies were poorly dressed and had unsuitable or no footwear. An interesting finding was that some women had only numbers and one had a red triangle. They must have come from various concentration camps because the number fonts were different. The exhumation lasted until 1:30 PM.

At 5 o’clock in the afternoon a ceremonial burial was held. The caskets of the 26 dead were placed onto 4 decorated carts that stood before the town hall. The town hall was also decked out. At least one German from each house had to attend the funeral. All of the Czechs were there. Mr. Marel spoke, and called for a minute of silence to honor the dead. The Americans were officially invited by the president of the regional council, but none of them came. And not only that. They behaved in very poor taste. They made a mockery out of it, walked back and forth, took pictures, and laughed with the German girls, which resulted in the arrest of 3-4 girls. Three priests were present at the funeral. They organized the funeral and the funeral procession walked to the cemetery, where priest Atanas conducted a very nice eulogy. The Czechs carried the caskets from the carts to the graves and lowered them down.

Signature:

Ternerová Dorit

Statement accepted by:

Berta Gerzonová

Signature of witnesses:

J. Goldstein

Dr. Robert Weinberger

Accepted on behalf of the Documentation Campaign by:

Scheck

On behalf of the archive:

Alex Schmiedt

insert_drive_file
Text from page20

Protokol č. 12

Dorit Ternerová:

Exhumace v městě Teplá

Město Teplá, 28. srpna 1945

insert_drive_file
Text from page21

Protokol

o exhumaci v městě Teplá, sepsaný s Dorit Ternerovou, nar. 28. 9. 1925, bytem v Praze XII, Lucemburská 1., která byla při exhumaci osobně přítomná.

Dne 28. 7. 1945 o ½ 9 h ráno začala exhumace ve městě Teplá za přítomnosti českých úřadů, dvou Američanů a dvou lékařů z Mar. Lázní a jednoho pomocníka lékařů.

Uvádím jména německých vězňů, kteří mrtvoly zahrabávali:

Frant. Pauer, Alexander Wagner, Jan Schmidt, Frant. Rikauer, Arnošt Meier, Hugo Langhans, Frant. Koch, Franz Kroy, stavitel v Klášteře Teplá, který dal rozkaz pohřbíti mrtvoly na tomto místě, Ferdinand Deutsch, Jan Schwende - kočí, Herman Paulmann, býv. okr. velitel, m. Teplá, Vilém Schubert, bývalý četník ve městě Teplá.

Vyhrabané mrtvoly položili vězňové na stoly a lékaři provedli exhumaci. Zjistili, jestli jsou zranění a prohledávali kapsy. U jedné ženy našli v kapse Premienscheine z koncentračního tábora ve Flossenbürge. Skoro všechny mrtvoly byly špatně oblečené a byly ve špatných nebo úplně bez bot. Zajímavé bylo to, že nějaké ženy měly jenom čísla a jen jedna měla červený trojúhelník. Musely být z různých koncentračních táborů, protože tisk čísel byl různý. Exhumace trvala do ½ 14 h.

V 5 h odpoledne byl slavnostní pohřeb. Rakve 26 mrtvol byly po 4 naložené na ozdobné vozy, které stály před městským úřadem. Také městský úřad byl ozdoben. Z každého domu musel být pohřbu přítomen aspoň jeden Němec. Češi se zúčastnili všichni. Mluvil pan Marel a on to byl, který určil k uctění mrtvých jednu minutu ticha. Američané byli oficiálně pozváni panem hejtmanem, ale ani jeden nepřišel. A nejen to. Celkem se nechovali dobře. Dělali z toho divadlo, chodili sem a tam, fotografovali a smáli se s německými děvčaty, což mělo za následek, že 3 - 4 děvčata musela být zatčena. Při pohřbu byli přítomni 3 knězové, kteří pohřeb uspořádali a pohřební průvod šel na hřbitov, kde kněz Atanas měl velmi hezký proslov. Češi sami nesli rakve z vozů ke hrobům a sami je tam spustili.

Podpis:

Ternerová Dorit

Protokol přijala:

Berta Gerzonová

Podpis svědků:

J. Goldstein

Dr. Robert Weinberger

Za Dokumentační akci přijal:

Scheck

Za archiv:

Alex Schmiedt

References

  • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...